• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Záchrana dát z disku SSD

Záchrana dát z SSD diskov prichádza na rad v momentoch, kedy:

 • sa poškodí SSD disk
 • prestane fungovať počítač alebo notebook
 • zmažete dôležité dokumenty, fotografie, alebo preformátujete harddisk
 • niektoré súbory nemožno otvoriť

Situácie ako sú tieto si vyžadujú citlivé a odborné riešenie,  obráťte sa na nás. V obnove dát sme skúsenými profesionálmi a vďaka našim moderným technológiám a know how Vám pomôžeme získať dôležité dáta späť.

Objednať záchranu dát

AKO DÔJDE K POŠKODENIU SSD DISKU A STRATE ÚDAJOV?

Vzhľadom k tomu, že SSD disk je elekronické zariadenie bez mechanických častí, dochádza u neho predovšetkým k elektronickým poruchám napríklad vďaka prepätiu alebo skratu v sieti.

Jednou z častých závad je poškodenie Firmware SSD disku.

Čo je to Firmware?

Jedná sa o operačný systém, ktorý riadi správanie disku (ukladanie dát, čítanie, mazanie a pod.) Poškodenie FW môže viesť k nenávratnému poškodeniu užívateľských dát.

Ďalšou častou chybou je poškodenie pamäťových buniek. K takému poškodeniu dochádza predovšetkým opotrebením disku.

Hoci všetky uvedené nedostatky môžu mať za následok trvalú stratu dát, dokážeme vďaka vlastným technológiám a know how veľkú časť problémov úspešne vyriešiť. Máme skúsenosti so záchranou dát z SSD diskov všetkých hlavných výrobcov ako je Intel, Samsung, OCZ Jmicron, Seagate, Corsair a ďalších.

Ako sa prejavujú najčastejšie závady SSD diskov?

Typické prejavy

Hardwérové poškodenie

Súbor sa nedá otvoriť

Poškodené pamäťové bunky

Disk sa hlási s iným názvom a kapacitou

Poškodený FW

Disk sa nehlási vôbec, alebo len model disku ale s nulovou alebo len veľmi malou kapacitou

Poškodený riadiaci čip, alebo poškodené pamäťové čipy

 

Softwérové poškodenie

Súbor/adresár nie je viditeľný

Zmazaný súbor

Súbor nemožno otvoriť, adresárová štruktúra obsahuje divné znaky

Rozpad súborového systému

Oddiel nie je viditeľný

Odstránený/presunutý oddiel

Disk je prázdny

Preformátovaný disk

 

Majte na pamäti, aby bola záchrana dát úspešná, je v prípade poškodenia SSD disku najlepšie okamžite vypnúť zariadenie, odpojiť disk a doručiť ho na bezplatnú diagnostiku k nám do laboratória. Zapnutie disku, alebo jeho ďalšie používanie môže viesť až k nenávratnému poškodeniu Vašich dát.

Naše laboratórium je vybavené najmodernejším zariadením, vďaka ktorému zachraňujeme dáta z väčšiny dostupných SSD diskov. Obráťte sa na nás, urobíme maximum pre čo najefektívnejšiu záchranu Vašich dát.

Objednať záchranu dát

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO