• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Záchrana dát z RAID

Došlo k poškodeniu poľa RAID alebo NAS servera a Vám sa nedarí dostať sa k Vašim dátam? Došlo k rozpadu alebo zničeniu RAID poľa?

Tiež na takéto závady je naše laboratórium pripravené. Na dosiahnutie maximálnej efektivity pri záchrane dát z RAID odporúčame diskové pole už znovu nezapínať a zveriť ho k diagnostike v našom profesionálne vybavenom laboratóriu.
Urobte pre úspešnú záchranu dát maximum - obráťte sa na nás.

Objednať záchranu dát

Obnova dát z RAID a NAS

Aby bola rekonštrukcia diskových polí úspešná, je potrebné mať znalosti o štruktúre súborových systémov (MS Windows, Linux, Unix, Mac OS, Novell ...) a RAID konfigurácií.

Dokážeme zostaviť všetky bežne dostupné konfigurácie ako

 • RAID 0 (stripe)
 • RAID 1 (mirror)
 • RAID 5 (distributed parity)
 • RAID 6

ale aj neštandardné a menej používané typy a ich kombinácie (napr. RAID 3, RAID 10, RAID 50, RAID5, ....).

Pri obnove dát z RAID poľa a NAS servera sme nezávislí na použitom radiči. Vieme získať stratené dáta zo všetkých bežných súborových systémov (FAT16/FAT32; NTFS; exFAT; HFS+; VMFS; XFS; EXT 2,3,4; UFS1/UFS2; ReiserFS, atd.).

Najčastejšie poruchy, ktoré je možné úspešne vyriešiť

 •  poškodenie radiča diskového poľa
 • chybný jeden či viac pevných diskov
 •  zmazané, nečitateľné dáta
 •  čiastočne prepísané dáta
 •  strata konfigurácie poľa

Ak už nedošlo k prepísaniu uložených dát obráťte sa na nás. Zachránime vaše dáta.

Objednať záchranu dát

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO