• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Obnova dát z mobilných telefónov a tabletov

V mobiloch a tabletoch ukladáme čoraz viac dát. Tieto zariadenia sú často pri používaní vystavené nárazom, mrazu alebo vlhkosti a hrozí teda ich poškodenie. Čo robiť, ak sa k vašim dátam naraz nedá dostať? Obráťte sa na nás, pomôžeme vám dáta obnoviť.

Objednať záchranu dát


PREČO DOCHÁDZA K POŠKODENIU MOBILOV A STRATE DÁT?

K strate dát v telefóne a tablete môže dôjsť softvérovou poruchou, alebo poškodením elektroniky. Nemožno sa tak dostať ku kontaktom, uloženým fotkám a súborom. Je nutná obnova dát.

V niektorých prípadoch dokážeme zariadenie opraviť do stavu, kedy je možné dáta vykopírovať, niekedy je nutné použiť rovnaký postup ako pri záchrane dát z FLASH diskov, teda prečítať obsah pamäte v našom laboratóriu a nasimulovať funkciu riadiaceho procesora mobilu. Potom je možné dáta z mobilu obnoviť.

Často sa stáva, že dôjde k naformátovaniu alebo poškodeniu microSD karty (napr. Po vložení do iného zariadenia). Ak bolo v telefóne zapnuté kryptovanie, možno túto kartu obnoviť iba za pomoci pôvodného mobilu.

U niektorých telefónov sú ale dáta pri zápise do pamäte kryptované automaticky, a ak dôjde k zničeniu riadiaceho čipu v mobile, je záchrana dát nemožná.

Možnosť záchrany dát z vášho zariadenia vám oznámime po bezplatnej diagnostike. Kontaktujte nás.

Objednať záchranu dát

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO