• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Najčastejšie otázky

Prečo by som si mal vybrať vašu firmu na záchranu dát alebo obnovu dát?
Záchrana dát je náročný proces, ktorý si vyžaduje citlivý a profesionálny prístup založený na dostatočnom množstve skúseností i odbornosti. My sme špičkovo vybavené laboratórium, ktoré sa špecializuje na záchranu a obnovu dát už viac ako 10 rokov. Sme pre Vás pripravení 24h denne. Našou veľkou prednosťou sú priaznivé ceny, vysoká úspešnosť pri záchrane dát, vstupná diagnostika zadarmo a osobný prístup. Najlepšou našou referenciou sú určite spokojní zákazníci. Ďalšie podrobné informácie viď. Prečo si vybrať práve nás?


Prečo je záchrana dát tak drahá?
Cenu profesionálnej záchrany dát, s minimálnym rizikom straty dát určujú tri hlavné faktory:

 • Špecializované, veľmi drahé vybavenie.
 • Kvalifikovaný personál, ktorý musí najskôr dlhodobo prejsť školením a zbieraním skúseností.
 • Náhradné diely, ktoré sa pri záchrane používajú. Cena týchto dielov je bežne niekoľko tisíc korún a často tak tvoria hlavný podiel z konečnej ceny záchrany.


Bude po záchrane dát disk plne funkčný?
Ak bol fyzicky plne funkčný pred záchranou a teda išlo o softwarovú závadu, potom disk bude funkčný. Pokiaľ sa jednalo o hardwerovú poruchu, disk funkčný nebude.

Prečo nemožno opraviť disk hardwerovým (mechanickým) poškodením?
Disky sú pri výrobe špeciálne kalibrované. Všetky mechanické procesy v ňom sa odohrávajú vo vysokých rýchlostiach a v mikroskopickej vzdialenosti jednotlivých súčastí od seba. Pri rozobratí disku dochádza k uvoľneniu vnútorných súčastí, ktoré sa už nedajú kalibrovať do pôvodného stavu ako pri výrobe. Disk potom nie je vhodný na uchovávanie dát.

Ako Vám môžem disk odovzdať na opravu?
Odovzdanie disku môže prebehnúť niekoľkými spôsobmi.

 1. Poškodené médium môžete doručiť osobne do nášho laboratória.
 2. Zadarmo pre vás zaistíme zvoz kuriérom, ktorý u vás zásielku s poškodeným diskom vyzdvihne a dopraví do nášho laboratória k vstupnej diagnostike.
 3.  Médium určené na záchranu dát môžete zaslať sami na adresu nášho laboratória.
 4.  V prípade, že dáta súrne potrebujete, zaistíme pre Vás EXPRESNÝ zvoz.

Akým spôsobom mi odovzdáte zachránené dáta?
Obnovené dáta Vám zadarmo nahráme na Vami dodaný pevný disk, externý disk alebo flash disk, alebo ho pre Vás zakúpime. Po dohovore je samozrejme možné zvoliť aj iné možnosti odovzdania dát (FTP, CD/DVD).

Akým spôsobom je možné za záchranu zaplatiť?

 •  V hotovosti pri prevzatí
 •  Dobierkou
 •  Bankovým prevodom vopred

Je pri záchrane dát zachovaná záruka disku?
K porušeniu záruky disku môže dôjsť v prípade, že je nutné počas záchrany dát zasiahnuť do vnútornej konštrukcie. Záruku disku sa snažíme vždy zachovať a bez vášho súhlasu ju neporušíme.

Môžem u Vás skontrolovať pred zaplatením stav zachránených dát?
Áno, pri osobnom odovzdaní zachránených dát je k dispozícii počítač, na ktorom si môžete zachránené dáta prekontrolovať. Novo ponúkame aj službu online kontroly dát pomocou pripojenia k vzdialenej ploche.

Je možné vykonať vstupnú diagnostiku disku na počkanie?
Áno, v niektorých prípadoch je možné diagnostiku disku vykonať na počkanie. Záleží na individuálnej dohode, vždy sa snažíme vyjsť zákazníkovi v ústrety.

Môžem byť prítomný pri záchrane dát vo vašom laboratóriu?
Záchrana prebieha v bezprašnom antistatickom prostredí, a pretože kladieme veľký dôraz na ochranu zverených dát, nemajú cudzie osoby do nášho laboratória prístup. Ak zákazník nemôže odovzdať z bezpečnostných či iných dôvodov svoje dáta tretej osobe, ponúkame služby mobilného laboratória.

Čo keď sa po diagnostike rozhodnem záchranu neuskutočniť?
Ak nebudete chcieť záchranu dát uskutočniť, vrátime vám záznamové médium zadarmo späť.

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO