• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Slovník pojmov

 • ATA

  (Advanced Technology Attachment) je počítačová zbernica ... Viac

 • Bezprašné laboratórium

  Oddelený priestor/pracovisko, ktoré vďaka špeciálnym filtrom umožňuje udržať 10000x väčšiu čistotu než v bežnej miestnosti ... Viac

 • CD

  (Compact Disc) je optický disk určený na ukladanie digitálnych dát. ... Viac

 • Čítacie a zapisovacie hlavy

  nachádzajú sa vo vnútri každého pevného disku. Zaisťujú čítanie a zápis ... Viac

 • Dáta

  digitálne informácie zapísané na pamäťovom médiu ... Viac

 • Dátové platne

  sú kovové alebo keramické kotúče nachádzajúce sa vo vnútri pevného disku ... Viac

 • Diagnostika

  je proces slúžiaci na identifikáciu závady a druhu poškodenia ... Viac

 • DVD

  (Digital Versatile Disc ) je formát optického disku ... Viac

 • Firmware

  je označenie pre vnútorný program, ktorý slúži na riadenie systému ... Viac

 • Flash pamäť

  je elektricky programovateľná pamäť ... Viac

 • Floppy disk

  pružný disk (disketa) je označenie pre magnetické médium ... Viac

 • Formátovanie

  proces, pri ktorom dochádza k vymazaniu dátového priestoru pamäťového média ... Viac

 • Hardware

  tento pojem zahŕňa všetky fyzické technické vybavenia počítača ... Viac

 • MFM

  (Modified Frequency Modulation) je najstarším RLL kódovaním použitým pri počítačoch PC ... Viac

 • NAS

  (Network Attached Storage) je označenie pre dátové úložisko pripojené do miestnej počítačovej siete ... Viac

 • Obnova dát

  je proces, pri ktorom sú zo softwérovo poškodených pamäťových médií získavané uložené dáta ... Viac

 • Pamäťové médium

  je zariadenie slúžiace na zapísanie a uchovanie digitálnej informácie ... Viac

 • Pevný disk

  (HDD) je zložité elektromechanické zariadenie slúžiace na ukladanie dát. ... Viac

 • RAID

  (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks) je metóda ukladania dát na pamäťové médiá. ... Viac

 • RLL

  (Run Length Limited): je linkový kód používaný na prenos ľubovoľných dát komunikačným kanálom ... Viac

 • ROM

  (Read-Only Memory) je typ elektronickej pamäte, ktorej obsah je určený len na čítanie. ... Viac

 • SAS

  (Serial Attached SCSI) je sériová zbernica, ktorá nahrádza paralelnú zbernicu SCSI ... Viac

 • SATA

  serial ATA je počítačová zbernica pre pripojenie pamäťových zariadení ... Viac

 • SCSI

  (Small Computer System Interface) je počítačová zbernica pre pripojenie pamäťových zariadení ... Viac

 • Servisná oblasť disku

  (Service Area - SA) je vyhradená oblasť, do ktorej sú pri výrobe zaznamenané údaje nevyhnutné na fungovanie disku ... Viac

 • Software

  je všeobecný názov pre všetky programy, ktoré vykonávajú nejakú činnosť ... Viac

 • SSD disk

  Je zariadenie na ukladanie dát ... Viac

 • USB

  (Universal Serial BUS) je univerzálne sériové rozhranie na pripojenie rôznych periférií ... Viac

 • USB flash disk

  prenosné pamäťové zariadenie na uchovanie zapísaných dát ... Viac

 • Záchrana dát

  je proces, pri ktorom sú z hardwérovo poškodených pamäťových médií získavané uložené dáta ... Viac

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO