• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Záchrana dát z flash diskov a pamäťových kariet

Taktiež dáta z poškodených flash diskov a pamäťových kariet je možné obnoviť.

Objednať záchranu dát

Kedy je na čase vyhľadať odbornú pomoc a obrátiť sa so žiadosťou o záchranu dát na profesionálov?

 • Keď ste pripojili flash disk k počítaču a nevidíte Vaše dáta
 • Keď počítač chce flash disk formátovať
 • Keď ste si z flash disku alebo pamäťovej karty zmazali dôležité dáta
 • Keď sa flash disk nezobrazí/nenačíta v počítači

Je dôležité po strate dát zariadenie nenapájať späť k počítaču. Doručte disk do nášho profesionálneho laboratória, kde ZADARMO prevedieme diagnostiku a zistíme, aké sú možnosti obnovy dát.

Postup záchrany a obnovy dát:

 1. Diagnostika flash disku a pamäťovej karty ZADARMO
  V tomto kroku zistíme k akému poškodeniu došlo, akého je rozsahu a aké sú možnosti, aby bola záchrana dát úspešná.
 2. Záchrana dát z flash disku, záchrana dát z pamäťovej karty
  Záchrana dát sa uskutočňuje predovšetkým z dôvodu poškodenia flash disku alebo pamäťovej karty, kde došlo k zničeniu niektorých súčiastok, najmä potom riadiaceho čipu. Vďaka nášmu špeciálnemu zariadeniu dokážeme prečítať jednotlivé dátové pamäte, následne simulovať funkciu zničeného riadiaceho čipu a tým získať prístup k Vašim dátam.
 3. Obnova dát z flash disku, obnova dát z pamäťovej karty
  Po tom, čo zachránime Vaše dáta, je nutné ich znovu obnoviť. Väčšinou sa jedná o rekonštrukciu súborového systému, adresárovej štruktúry a získanie súborov v podobe, kedy je možné ich používať na bežnú prácu
 4. Oprava flash diskov, oprava pamäťovej karty
   
  Následne dochádza k oprave disku na ďalšie bežné používanie. Tá je možná iba v prípade poškodenia USB konektora alebo zničenia bežných elektronických súčiastok.

Najčastejšie poruchy flash diskov a pamäťových kariet

 • poškodenie riadiaceho čipu
 • poškodenie pamäťových buniek dátovej pamäte
 • zničenie dátovej pamäti
 • zmazané, nečitateľné dáta
 • preformátované dáta
 • ohnutý, zlomený USB konektor

Vyskytla sa u Vášho flash disku alebo pamäťovej karty podobná porucha?

Záchrana dát je odborná a náročná činnosť, ktorá si vyžaduje profesionálny prístup, obráťte sa na nás, v našich laboratóriách použijeme najmodernejšie technológie i know how, aby bola záchrana dát úspešná.

Objednať záchranu dát

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO