• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Ako správne vybrať firmu na záchranu dát

Vieme, že vaše dáta sú pre vás dôležité. Ich záchranu tak budete chcieť zveriť len tomu, kto má najlepšie predpoklady ich obnoviť.

Väčšinou existuje len jedna šanca na záchranu dát.

Ak sa obnova dát v jednej firme nepodarí, je vďaka zásahom, ktoré je nutné v procese záchrany vykonať, len malá šanca, že sa potom podarí dáta zachrániť inde. Výber správnej firmy je teda zásadný.
Šanca na záchranu dát z poškodeného disku v nedostatočne vybavenom laboratóriu s minimom skúseností je nulová. Dnešné pevné disky sú mechanicky a elektronicky veľmi zložité zariadenia, vyladené pri výrobe na maximálny výkon. Akýkoľvek neodborný zásah znemožní úspešnú záchranu dát. Aj obyčajné zapnutie poškodeného disku môže byť to posledné.

Ako ale vybrať tú správnu firmu na záchranu vašich dát? Túto službu potrebujete väčšinou len raz za život a pre človeka neznalého tohto prostredia je výber veľmi obtiažny, ponuka na internete je veľká.

Pripravili sme pre vás niekoľko bodov na čo si dať pri výbere pozor, aby sa minimalizovalo riziko, že o dáta nakoniec úplne prídete.

 1. Je vybratá firma naozajstným laboratóriom na obnovu dát?
  Uistite sa, že firma, ktorá bude váš disk diagnostikovať je naozaj laboratóriom s vybavením na záchranu dát z hardwarovo chybných diskov. V SR je len niekoľko firiem s aspoň základným vybavením na záchranu dát. Ostatné firmy a jednotlivci ponúkajúce obnovu dát sú schopní vyriešiť len softvérové poškodenia. Ak dostanú hardwarovo poškodený disk, v lepšom prípade ho prepošlú za províziu do inej firmy, v horšom prípade sa o záchranu pokúsia sami. V každom prípade ho ale zapnú, aby zistili typ poškodenia. A práve toto zapnutie môže byť to posledné.
   
 2. Je firma dôveryhodná?
  Zistite si dostupné informácie o firme. Často je na stránkach uvedený len "tím zohraných odborníkov s mnohoročnou praxou" bez akýchkoľvek podrobností a histórie firmy. Väčšinou ide o jednotlivca bez dostatočného vybavenia a skúseností, alebo o "klon" inej firmy (niektoré firmy ponúkajú záchranu dát pod viac značkami, keď sa o jednej značke na trhu roznesie, že nie je dobrá, majú ďalšie). Viď známy prípad firmy, ktorá bola pre svoje podvodné konanie vyšetrovaná políciou (pri diagnostike bol disk úmyselne poškodený tak, aby iná firma záchranu nemohla vykonať a zákazník bol následne prinútený využiť ich služby za premrštené ceny). Táto firma aj jej klony stále fungujú a možno sa vám dokonca vo vyhľadávači objavia na prvých miestach.
   
 3. Ako bude firma zaobchádzať s vašimi dôvernými dátami?
  Je dobré si uvedomiť, že v prípade úspešnej záchrany bude mať firma plný prístup k vašim dátam. Väčšie firmy väčšinou ponúkajú podpísanie dohody o mlčanlivosti, majú dostatočné zabezpečenie proti úniku dát, (niektoré majú dokonca certifikáciu NBÚ na zaobchádzanie s utajovanými informáciami) a vzhľadom k väčšiemu počtu zákaziek nemajú ani čas sa preberať vašimi dátami.
   
 4. Nenechajte sa zlákať uvádzanou vysokou úspešnosťou a nízkymi cenami
  100% úspešnosť záchrany dát je nemožná. Vždy existuje možnosť, že sa dáta zachrániť nepodarí. Niektoré závady sú takého rozsahu, že je záchrana vylúčená. Bežná prax niektorých firiem je získať poškodené médium od zákazníka za každú cenu (veľmi nízke ceny v cenníku na webe, pri telefonickej konzultácii alebo príjmu zákazky). Akonáhle firma dostane váš disk, prehlási, že porucha je závažného charakteru a bude požadovať niekoľkonásobok tejto sumy (a tvrdiť, že nikde inde dáta nezachránia).

Nezabudnite, že máte väčšinou len jednu šancu na záchranu vašich dát.

Ak sú stratené dáta pre vás dôležité, nehľadajte opticky najlacnejšiu cenu. Hľadajte profesionálne služby.

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO