• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Rozhovor do časopisu UpgradeIT 3/2007

upgradeit.pdf

Na praktické skúsenosti s obnovou dát sme sa opýtali Jiřího Sluky zo spoločnosti ELSIN spol. s r.o.

Môžete nám stručne predstaviť vašu spoločnosť a prezradiť, na aké typy obnovy dát sa špecializujete?

Česko-kórejská firma ELSIN spol. s r.o. sa ako jedna z mála na európskom trhu zaoberá technologicky náročnými opravami LCD obrazoviek, výrobkov s LCD a záchranou dát. Pri záchrane dát využívame bohaté a dlhoročné skúsenosti nášho zahraničného partnera. Máme tak k dispozícii rovnaké znalosti a vybavenie ako náš partner, ktorý je v odbore záchrany dát jednotkou na kórejskom trhu a umožňuje mu to zachrániť dáta z viac ako 1000 harddiskov mesačne. Pre záchranu dát používame čistý priestor (clean room), ktorý nám umožňuje vykonávať na vysoko citlivých zariadeniach zložité a časovo náročné operácie.

Sme schopní zachrániť dáta ako zo softwérovo poškodených nosičov, tak najmä z diskov poškodených hardwérovo. Vďaka špeciálnemu vybaveniu a unikátnym postupom sme schopní zachrániť dáta nielen z diskov, ktoré majú poškodenú vonkajšiu alebo vnútornú elektroniku či poškodené hlavy, ale aj z diskov s poškodenou servisnou oblasťou. Sme schopní pristupovať k disku v režime výrobcu a manipulovať tak so servisnými údajmi disku. Okrem iného nám to umožňuje odblokovať zaheslované disky, meniť sériové číslo disku či mazať hodnoty SMART.
70% našich zákaziek tvoria 2.5 '' disky do notebookov a aj naďalej chceme byť považovaní za špecialistu na záchranu dát z týchto typov médií. Samozrejme zachraňujeme dáta aj z bežných 3.5 '' diskov, USB flash diskov a iných pamäťových kariet.

Medzi naše veľké výhody patrí rozsiahly sklad s viac ako desiatich tisíc harddiskov rôznych typov, ktorých časti sa v procese záchrany využívajú.

V prípade firemných dát ide často o veľmi citlivé informácie a rad firiem preto bude váhať, zveriť ich komukoľvek mimo vlastnú spoločnosť. Poskytujete v týchto prípadoch dodatočné záruky alebo "osobitný režim na citlivé dáta“?

S dátami našich zákazníkov zaobchádzame vždy tak, aby sa zamedzilo akémukoľvek úniku informácií. V žiadnom prípade neposkytujeme informácie o odovzdanom médiu ďalším osobám (náš záväzok je súčasťou odovzdávacieho protokolu) a ak to nie je technicky potrebné (väčšina prípadov), nepoznáme obsah súborov ani my. Ak to zákazník požaduje, je podpísaná dohoda o mlčanlivosti. Naša záloha zachránených dát je po potvrdenom prevzatí zákazníkom ihneď zmazaná.

Veľa dát býva dnes v zašifrovanej podobe - či už jednotlivo alebo na úrovni celých oddielov - neznemožňuje také šifrovanie v niektorých prípadoch obnovu dát?

Jednoznačne áno. Úspešnosť záchrany je v týchto prípadoch viazaná na to, akým spôsobom je schopný sa daný kryptovací SW vysporiadať s nečitateľnou časťou disku. Ak je disk kryptovaný a časť sektorov bude nečitateľných, je možné, že kryptovací SW nebude schopný rozpoznať dátovú štruktúru a nedá sa tak zachrániť žiadny súbor. V prípade nekryptovaného disku by v tomto prípade bolo možné zachrániť takmer všetky dáta.

S akým typom porúch sa stretávate najčastejšie? A aká je u nich "prognóza", teda pravdepodobnosť záchrany?

Jedným z najčastejších typov porúch s ktorými sa stretávame je zničenie disku prepätím. Väčšinou dôjde priechodom napäťovej špičky k zničeniu elektronických častí disku (vonkajšia, vnútorná elektronika). Ak bolo v momente havárie zapisované, tiež do servisnej oblasti disku (napr SMART hodnoty), dôjde tiež k jej poškodeniu .Vďaka špeciálnemu vybaveniu a unikátnym postupom je šanca na záchranu dát z týchto diskov veľmi vysoká.

Pokiaľ ide o softwarovú chybu či náhodné vymazanie dát, sú základné odporúčania asi všeobecne známe - nezapisovať ďalšie dáta, odpojiť médium atď. - Aké by ale mali byť kroky v prípade fyzického poškodenia? Hrá tu úlohu aj čas, počas ktorého sa k vám médium dostane a pod.?

V prípade hardvérového poškodenia platí toto pravidlo dvojnásobne. V niektorých prípadoch stačí ďalšie zapnutie k úplnej deštrukcii disku. V osobitných prípadoch (napr. kontaminácia kvapalinou) je rýchlosť doručenia do firmy na záchranu dát kritická.

 Ako vyzerá štandardný postup (diagnostika a následná obnova) u vašej spoločnosti napríklad pri pevnom disku (predpokladajme najčastejší typ poruchy)?

Po prevzatí disku od zákazníka (osobne v našej firme, alebo pomocou zvozu kuriérom zadarmo) je disk podrobený úvodnej analýze, pri ktorej je stanovený typ poškodenia, predpokladaná šanca na záchranu a cena. Analýza prebehne vo väčšine prípadov v rovnaký deň, kedy bola zákazka prijatá.

Zákazník je oboznámený s výsledkami analýzy a potvrdí požadovanú cenu. Potom sa uskutoční vlastná záchrana a odovzdanie dát. V prípade, že si zákazník po analýze nepraje pokračovať v záchrane, alebo keď nie je možné dáta zachrániť, vraciame odovzdané médium bez poplatku späť.

Ktoré médiá sú z vášho pohľadu najnáchylnejšie k poškodeniu a neodporučili by ste na ne teda zálohovať? 

Nie je možné stanoviť, ktorý typ média alebo značka je najnáchylnejšia k poškodeniu. Závisí to od mnohých faktorov. Niektorý typ lepšie odolá nárazu, iný teplote, okolitej vlhkosti, prašnosti. Dôležité je zálohu vykonávať pravidelne. S pohľadu záchrany dát by som si ako užívateľ vyberal pre svoje dáta bežne dostupné disky, u ktorých potom nie je problém s dostupnosťou náhradných dielov. Vždy po niekoľkých rokoch by som aj funkčný disk nahradil novším modelom.

A čo tradične využívané média na archiváciu - DVD (alebo CD) a dátové pásky - ako je to s ich životnosťou a prípadnou záchranou?

Zatiaľ chýba na trhu dlhodobejšia štatistika životnosti CD/DVD. V niektorých prameňoch sa uvádza bezpečná doba dokonca len do 5 rokov. Prekopírovanie dát po niekoľkých rokoch na nové médium prináša aj výhodu stálej aktualizácie formátov zápisu, ktoré sa menia a po čase nemusí byť jednoduché získať prístup k pôvodnému formátu.

A na záver tradičná otázka typu „veselé príhody z natáčania": akým najkurióznejším spôsobom poškodené médiá ste počas svojej praxe zachraňovali?

Väčšina týchto kurióznych prípadov poškodenia sa týka USB flash diskov. Tie často nosíme vždy pri sebe a tak je šanca na ich prejdenie autom či rozhryzenie susedovým psom väčšie. V oboch prípadoch prebehla záchrana dát úspešne.

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO