• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Softwérové závady

Nemôžete nájsť svoje dáta? Odstránili ste si dôležité súbory? Obnovili ste si počítač do továrenského nastavenia alebo ste si preformátovali pevný disk?

Obráťte sa na nás, POMÔŽEME VÁM získať dáta späť!

Objednať obnovu dát

Pokiaľ dôjde k akejkoľvek strate dát je nutné disk čo najskôr odpojiť od systému, alebo počítač ihneď vypnúť. Aj napriek tomu, že na svojom počítači nič nerobíte, tak väčšina operačných systémov stále pracuje s vašim diskom (antivírus, zálohovanie, defragmentácia a iné ulohy na pozadí) a môže prepisovať stratené dáta.

Obnova dát v našom laboratóriu vždy začne pripojením diskov cez zariadenie, ktoré znemožňuje zápis (tzv. "read-only" režim) a vytvorením identickej sektorovej kópie, s ktorou naďalej pracujeme. Preto máte vždy istotu, že dostanete svoj disk späť v pôvodnom stave bez jedinej zmeny. Máme k dispozícii profesionálny softvér na obnovu dát a dostatočné znalosti súborového systému, ktoré nám umožnia ručné korekcie automatizovanej záchrany.

Máme skúsenosti s obnovou dát zo všetkých bežných súborových systémov (FAT16/FAT32; NTFS; exFAT; HFS+; VMFS; XFS; EXT 2,3,4; UFS1/UFS2; ReiserFS, atd.).

Najčastejšie k sw poškodeniu dochádza chybou užívateľa - zmazaním súborov, preformátovaním disku, alebo pri neodbornej manipulácii s programami pre prácu s diskovými oddielmi a nástrojmi pre reinštaláciu systému. K poruche súborového systému alebo strate prístupu k súborom môže dôjsť aj samovoľne (vírusovou nákazou).

Ak dôjde k strate dát softwérového pôvodu, šanca na ich obnovu záleží veľmi na tom, ako bolo ďalej s diskom nakladané. V prípade zmazania, alebo preformátovania disku sa vo väčšine prípadov iba odstránia informácie z FAT alebo MFT tabuľky, kde sú záznamy o všetkých súboroch a adresároch, ale samotné dáta na disku stále zostávajú. Preto každá ďalšia minúta prevádzky, reštart počítača, alebo aj pripojenie disku k inému počítaču úspešnosť obnovy dát veľmi znižuje. Operačný sytém na disk zapisuje, bez toho aby sme o tom vedeli a zmazané dáta sú pre neho len ďalším voľným miestom. Tým často dôjde k definitívnemu prepísaniu pôvodných dát a tie potom už nie je možné obnoviť.

Ako postupovať pri záchrane dát

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO