• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Software

je všeobecný názov pre všetky programy, ktoré vykonávajú nejakú činnosť (najčastejšie v počítači). Software možno rozdeliť na systémový, ktorý zaisťuje chod samotného zariadenia a jeho komunikáciu s okolím (operačný systém) a na aplikačný, s ktorým buď pracuje užívateľ, alebo zabezpečuje riadenie nejakého stroja.Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO