• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

RAID

(Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks) je metóda ukladania dát na pamäťové médiá. Využíva sa na zrýchlenie práce s dátami, alebo zabezpečenie dát proti zlyhaniu pevného disku. Zabezpečenie je realizované špecifickým ukladaním dát na viacerých nezávislých diskoch, kedy sú uložené dáta zachované aj pri zlyhaní niektorého z nich. Úroveň zabezpečenia sa líši podľa zvoleného typu RAID, ktoré je označované číslami (najčastejšie RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6). RAID je často používaný na serveroch, avšak je nutné si uvedomiť, že RAID nenahrádza zálohovanie dát. Metódy ukladania dát v RAID poliach sa neustále zdokonaľujú a vyvíjajú. 


Similar terms


Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO