• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Formátovanie

proces, pri ktorom dochádza k vymazaniu dátového priestoru pamäťového média. Formátovanie zapíše na disk metadáta popisujúce prázdne médium v tvare zvoleného súborového systému. Sú rozlišované dve úrovne -vysoká (high level format) a nízka úroveň (low level format). High level formát vykonáva bežný užívateľ. Low level formát vykonáva výrobca pevného disku ihneď po jeho fyzickom vytvorení.Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO