• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Príklad zlého a správneho postupu záchrany dát z poškodeného disku

Typický príklad zlého a správneho postupu pri záchrane dát:

Zákazník má disk, ktorý občas vydáva čudné zvuky, počítač sa zasekáva, dáta nie je možné skopírovať.

Správny postup:

Počítač bol ihneď vypnutý, disk zaslaný do nášho laboratória vybaveného špeciálnym zariadením umožňujúcim prístup k diskom v režime výrobcu

 1.  prečítaná a zálohovaná servisná oblasť disku
 2.  zistená nefunkčnosť jednej zo 4 čítacích hláv, diagnostikovaný fyzicky porušený povrch dátových platní
 3.  vytvorená mapa disku podľa obsadenia dát jednotlivými hlavami
 4.  chybná hlava deaktivovaná, sektory príslušné zdravým hlavám naklonované na záložný disk, oblasti s porušeným povrchom vynechané
 5.  disk otvorený v bezprašnej miestnosti, čítacie hlavy odstránené a nahradené novými
 6.  upravené parametre firmwaru disku na akceptáciu nových hláv
 7.  prečítanie sektorov príslušných zostávajúcich chybných hláv
 8.  neprečítané sektory na záložnom disku nahradené sektorom umožňujúcim neskoršiu identifikáciu poškodených súborov
 9.  rekonštrukcia súborového systému, vykopírovanie zachránených dát

Úspešne zachránených 97% dát

Zlý postup:

Disk odovzdaný synovi známeho, ktorý je už niekoľko rokov fanúšik do počítačov, iste si s tým poradí.

 1.  disk pripojený cez USB k funkčnému počítaču, opakované pokusy o prečítanie súborov
 2.  disk vydáva čudné zvuky čoraz častejšie, niekoľko súborov sa podarilo skopírovať
 3.  disk už len cvaká, nie je detekovaný
 4.  disk odovzdaný do nášho laboratória na analýzu
 5.  diagnostikovaný rozsiahly fyzicky porušený povrch dátových platní
 6.  zistené zničenie čítacích hláv kontaktom s porušeným povrchom
 7.  zničená čítacia hlava vybrúsila drážku v oblasti servisnej stopy disku

Záchrana dát je nemožná

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO