• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Hardwérové závady

Stratili ste prístup k dátam? Váš disk vydáva divné zvuky alebo sa nedetekuje správne v systéme? Spadol notebook alebo externý disk na zem?

POMÔŽEME VÁM získať dáta späť!

Objednať obnovu dát

Pokiaľ dôjde k akémukoľvek fyzickému poškodeniu, disk už znova nezapínajte. Každé spustenie disku zhoršuje stav poškodenia.

Pri záchrane dát z HW poškodených diskov je nutné disk otvoriť v úplne bezprašnom prostredí a za pomoci špeciálnych hardwérových i softwérových nástrojov získať prístup k užívateľským dátam.

V našom laboratóriu máme k dispozícii rozsiahlu bezprašnú miestnosť (clean room) a vybavenie umožňujúce otvorenie chybného disku a manipuláciu s citlivou vnútornou mechanikou a elektronikou. Tiež disponujeme špeciálnym zariadením, ktoré nám umožňuje prístup k diskom v režime výrobcu a dokážeme tak nielen diagnostikovať chybové stavy disku ale aj zasahovať do výrobnej servisnej stopy a meniť tak dôležité parametre diskov (viď. technické detaily).

Pri záchrane dát z poškodených SSD diskov a flash diskov (USB, pamäťové karty) máme k dispozícii zariadenie umožňujúce priamy prístup k pamäťovému čipu a následnú rekonštrukciu dát.

My, ani žiadna iná firma v ČR nemá k dispozícii univerzálne zariadenie, ktoré by bolo schopné čítať dáta zo samotných platní. V Európe existuje jediné laboratórium, ktoré vyvíja túto technológiu, môžeme vám tam záchranu sprostredkovať, ale cena sa pohybuje od 3000 eur vyššie.

Prečítajte si príklad zlého a správneho postupu záchrany hardwérovo poškodeného disku.

Čo zachraňujeme a ako to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty, disky DVD rekordérov a videokamier, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  +421 02-2120 1192
  zachrana@data112.sk
  alebo použite
  chat

 2. Transport

  Zariadenie môžete
  priniesť, zaslať,
  alebo ho u vás
  zadarmo vyzdvihneme

 3. Diagnostics

  Zadarmo zistíme
  rozsah poškodenia
  a možnosť
  získanie vašich dát

 4. Recovery

  Záchrana dát
  prebehne po vašom
  súhlasu. dohodnutá
  cena nie je nikdy
  prekročená

 5. Odovzdanie

  Vaše zachránené
  dáta vám odovzdáme
  dohodnutým
  spôsobom.

Webové stránky od BARTON STUDIO